Software voor transparantie in de zorg

TellmeDoc ontwikkelt software om informatie uit patiëntendossiers veilig en begrijpelijk beschikbaar te maken voor patiënten en betrokken naasten.
We werken aan ons eerste product: Mijn IC.

Mijn IC

De toestand van een kritisch zieke patiënt op de Intensive Care (IC) kan snel veranderen. Bij naasten is er grote behoefte aan een regelmatige update over de situatie van de zieke. De verpleegkundige schrijft na elke dienst een verslag van de patiënt in het elektronisch patiëntendossier. Mijn IC wordt een applicatie die dit verslag automatisch van medisch jargon vertaalt in lekentaal. Het verslag wordt online beschikbaar gesteld aan naasten van de patiënt. Dat gebeurt op een veilige manier, volgens de geldende normen voor veiligheid en privacy in de gezondheidszorg.

De omzetting van medisch jargon in lekentaal is potentieel een doorbraak in de toekomstige manier van informatievoorziening naar patiënten. Na de invoering van nieuwe wetgeving in oktober 2016, hebben patiënten recht op inzage in hun elektronisch medisch dossier, maar wat zij daar lezen is koeterwaals. Een vertaling van medisch jargon naar begrijpelijk Nederlands is een logische stap om de betrokkenheid en zelfredzaamheid van patiënten en hun naasten te vergroten.

Supporters

TellmeDoc krijgt ondersteuning van verschillende organisaties om Mijn IC te ontwikkelen.

  • SIDN fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden. Het fonds heeft TellmeDoc opgenomen in de nieuwe lichting pioniers en biedt op die manier financiële ondersteuning aan de ontwikkeling van Mijn IC.
  • Het Academisch Medisch Centrum heeft Mijn IC erkend als innovatieproject en biedt financiële ondersteuning. Daarnaast is het AMC ook de samenwerkingspartner bij de ontwikkeling van Mijn IC.
  • De stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC) juicht de komst van Mijn IC toe en ondersteunt de ontwikkeling door het beschikbaar stellen van ervaringsdeskundigen.